14 agosto 2008

Lua na China


Ng Han Guan / AP
Mezquita de Kashgar, China.